Вовчинець - між горою і містом село

Вище уже згадувалось, що в 1858 р. усього населення у Вовчинці було 990 осіб, а в 1865-му - 1511, з яких українців - 1301, поляків -110 та жидів - 100. Ю. Гуцулів пише, що при Польщі у Вовчинці було 440 номерів хат (мабуть, в 1931 р. - В. В.). Посилаючись на Хлебовського, він твердить, що в 1890 р. було 1354 українців, 240 поляків, 168 жидів і 93 німці.
Він подає також статистичні дані, взяті з книжки Івана Ставничого “Вовчинець у 1941 р. ”, згідно з якими було всіх жителів:
у 1921 р. - 1780 осіб;
у 1931 р. - 3000 осіб;
у 1941 р. - 3500 осіб, з них - 2000 українців, 55 жидів, а решта (1445) поляків [33].
У польській статистиці за 1931 р. згадується і кількість будинків [34].
У 1921 р. було 1779 осіб і 295 будинків.
У 1931 р. було 2292 осіб і 510 будинків.
За даними шематизму (1931), у Вовчинці було 1800 українців, 100 поляків і 40 жидів [35].
За шематизмом 1935 р., тоді було 2000 українців, 120 поляків і жидів – 48 [36]. Рік
У 1970 р. всіх мешканців Вовчинця було 2638 [37], а у 2000-му – 2582[38]. Ці дані заносимо в таблицю.

Рік Українців Поляків Жидів Німців Разом
1858 - - - - 990
1865 1301 110 100 - 1511
1890 1354 240 168 93 1855
1921 - - - - 1780
1931[33] - - - - 3000*
1931[35] 1800 100 40 - 1940
1935 2000 120 48 - 2168
1941 2000 1445* 55   3500*
1970 - - - - 2636
2000 - - - - 2582


* Разом із Софіївкою

Із даної таблиці видно, що певна закономірність у зростанні кількості населення існувала між 1921 і 1941 рр.
Між 1858 і 1865 рр. загальний приріст населення склав 521 особу. Це відбувалося переважно за рахунок підселення поляків, жидів і, можливо, німців.
Із 1865 до 1890 р. загальна кількість населення збільшилась на 348 осіб. З них українців – на 53, поляків – у 2,2 рази, жидів на 68. Отже, приріст українців за цей період був дуже малий, а приріст інших національностей здійснювався за рахунок їх підселення.
За період з 1890 до 1921 р. кількість населення зменшилась на 75 осіб. Це можна пояснити військовими подіями Першої світової війни. Тоді відбувся значний відтік людей інших національностей, а також у зв’язку з холерою.
З 1921 до 1931 р. кількість населення зросла на 160 осіб(самого Вовчинця).
З 1931 до 1941 р. загальна кількість населення зросла на 1332 осіб разом із Софіївкою (3500-2168). З них українців – на 200 осіб (2000-1800). Кількість поляків і жидів з 1931 до 1935 р. мало змінилась.
З 1890 до 1931 р. кількість поляків зменшилась на 140 осіб, жидів – на 128, а німців приблизно на 70.
До 1941 р. на Софіївці поселилося 1325 поляків (1445-120).
Розрахунки показують, що в одному будинку в середньому проживало 6 осіб. (1779:295).
Швидке збільшення кількості будинків з 1921 до 1931 р. відбувалось в основному за рахунок розбудови Софіївки.
У 1970 р. загальна кількість населення Вовчинця збільшилась в порівнянні з 1935 р. на 468 осіб. Про зменшення кількості населення в 2000 р. буде нижче.