Вовчинець - між горою і містом село

Знаходячись поблизу міста, Вовчинець приваблював як українців, так і чужинців. Тому сюди час від часу підселювались люди різних національностей. Тут і вартість землі була дещо нижчою, ніж у місті. Про найбільшу колонізацію і деколонізацію Вовчинця уже згадувалось у інших матеріалах.
Тоді основні кількісні зміни населення відбувались у зв'язку з прибуттям і вибуттям людей. Під час Першої світової війни кількість людей змінювалась у зв'язку з евакуацією та дислокацією військ. Тоді було евакуйовано приблизно 2/3 від загальної кількості населення.
На фронтах загинуло з Вовчинця близько 10 осіб. Згодом повернулись евакуйовані. Вісім жидівських родин захворіли на тиф і померли (1919). Не повернулись після евакуації Мазури, які жили біля сучасного футбольного майданчика, який тепер називається "За Мазурами". Варто пам’ятати, що під час війни кількість поляків, жидів та німців у Вовчинці значно зменшилася. Хоч близько половини людей жили бідно, проте в еміграцію виїхало тільки шість осіб.
Під час першої радянської та німецької окупацій Вовчинець втратив по 15 осіб. Більш складною демографічна ситуація була в роки другої радянської окупації. Тоді загинуло близько 70 осіб. 17 мешканців виїхали до Польщі. Це сім'я Бабак (5 осіб), Павліна Місєцька, Василь, Йосип і Марія Григораші, сім'я Борисюків (3 особи), Андрій і Павліна Літвини, Володимир і Марія Козарі та Володимир Мазуркевич. Поселилось у Вовчинці близько 12 осіб, репресованих з інших сіл. Переселились до міста та області близько 100 осіб. Загальна втрата складає 175 осіб. Останнім часом спостерігається зменшення кількості населення в Україні. Причин цього багато. Це вибух на Чорнобильській АЕС, матеріальні труднощі, психічна неурівноваженість багатьох людей і підлітків, забруднення навколишнього середовища та ін. Для Вовчинця за останні 10 років характерні такі статистичні дані:

Роки 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Народжуваність 37 41 31 29 24 28 25 18 14 15
Смертність 28 34 29 29 29 29 25 27 32 35
Різниця 9 7 2 0 - 5 - 1 0 - 9 - 18 - 20


1 Згідно таблиці до 1994 р. народжуваність переважала смертність; в період з 1994 по 1997 показники народжуваності та смертності приблизно були зрівноважені, а починаючи з 1997 року народжуваність почала різко спадати при такому ж різкому зростанні смертності.