Вовчинець - між горою і містом село

1. Возняк В. Шість сіл - близнюків і їхній 620-річний ювілей //Західний кур’єр. - 1998. - 17 квіт.
2. Грабовецький В. Нариси історії Івано-Франківська.- Івано-Франківськ, 1989. - С. 9, 63.
3. Карпів Й. Вовчинець //Вперед. - 1985. - 20 лип.
4. Грабовецький В. Вищезгадана праця. - С. 9.
5. Василенко В. Питання про стародавні поселення на території Івано-Франківська //Тези наук.-практ. конф., присвяч. 325-річчю заснування Івано-Франківська. - Івано-Франківськ, 1987. - С. 76-78.
6. Кочкін І. Найдавніші пам’ятки Івано-Франківська та його околиць //Комсомольський прапор. - 1982. - 23 січ.
7. Дейчаківський І. Єзупіль.-  Івано-Франківськ, 1997. - С. 16.
8. Там само. - С. 16, 17.
9. Історія міст і сіл УРСР. Івано - Франківська область. -К., 1971. - С. 241.
10. Там само. - С. 242.
11. Дейчаківський І. Ямниця.- Л.: Червона Калина, 1994.- С. 6, 7.
12. Возняк В. Вовчинецькі гори: легенди і сучасність // Західний кур'єр. - 1998. - 31 лип. - С. 7

1. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. - Т. 2-4. - Івано-Франківськ, 1993-1994. - Т.2. - 1993. - С. 11 - 101; Т. 3.- 1993. - С. 10 - 59; Т. 4. - 1994. - С7 - 71.
2. Там само. - Т. 2. - С. 95 - 101, 199 - 205.  
3. Хавлюк М. Хмельницький галицької землі //Галичина.- 1997.- 11 жовт.- С. 7.
4. Грабовецький В. Нариси історії Івано-Франківська.- Івано-Франківськ, 1989. - С. 7.
5. Гаврилів Б.,  Арсенич П., Процак Р. Літопис Івано - Франківська. -Івано - Франківськ: Нава Зоря, 1998. - С. 23
6. Там само. - С. 29.
7. Карпів Й. Вовчинець //Вперед. - 1985. - 20 лип. - С. 4.
8. Дейчаківський І. Єзупіль. - Івано - Франківськ, 1997. - С. 29.
9. Там само. - С. 40
10. Грабовецький В., Харитон В. Старожитності Тисмениччини.- Івано-Франківськ, 2000. - С. 9.

1. Центральний державний історичний архів у м.Львові (далі ЦДІА),-Ф. 134.- Оп. 2.- Спр. 191.- Арк. 1-5.
2. ЦДІА.- Ф. 134.- Оп. 2.- Спр. 387. – Арк. 2.
3. ЦДІА.- Ф. 186.- Оп. 11.- Спр. 271. – Арк. I – IV, VII, VIII, XI – XIII (Частини карти).
4. ЦДІА.- Ф. 20.- Оп. 6.- Спр. 47.- Арк. 94-104. (Францисканська метрика. 1820.).
5. ЦДІА.- Ф. 20.- Оп. 6.- Спр. 47.- Арк. 105-106. (Францисканська метрика. 1820.).
6. ЦДІА.- Ф. 20.- Оп. 6.- Спр. 47.- Арк. 107-108. (Францисканська метрика. 1820.).
7. ЦДІА.- Ф. 186.- Оп.-2.- Спр. 5749. – Арк. 1–3.
8. ЦДІА.- Ф. 186.- Оп. 2.- Спр. 626. – Арк. 1-36.
9. ЦДІА.- Ф. 146.- Оп. 30.- Спр. 3258. – Арк. 5, 81, 84, 136, 404, 461, 568.
10. Polagia i Feliks Stojowscy. Skorowidz Wshystkich miejscowosci polozonych w krolestwie Galicyi i lodomeryi jakolwei w wielkem ksiestwe Krakowskim i ksiestwie Bukowinskim politycrnej i sadowei organizacyi kraju wraz z zakladem oznacreniem parafii.- pocrt i wlasciecieli tabularnych Ulozony pozzadkem abecadlowym z mapa wiedtug nojego podzialu. Lwow Nakladem Karola Wilda Drukem Kornela Pillera. - 1855.
11. Йосифінська і Францисканська метрика.-1832.-С.61.
12. Landes regierungblutt fur das Kronland Galicien und Lodomericu. 1854. - s. 339.
13. ЦДІА.- Ф. 348.- Оп. 1.- Спр. 1600. –Арк. 1-64.
14. ЦДІА. - Ф. 348. - Оп. 1. - Спр. 1600. – Арк. 1 - 64.
15. ЦДІА. - Ф. 348. - Оп. 1. - Спр. 1600. – Арк. 62 - 64.
16. Гуцулів Ю. Вовчинець //Альманах  Станиславівськоі землі. - Нью-Йорк.- Торонто.- Мюнхен.- 1975. -  Т. 1. - С. 697.
17. Там само.
18. Там само.

1. Українські січові стрільці 1914-1920 / Репринте відтворення.- Львів, 1935. - Л.: Слово.- 1991. – С. 15.
2. Баб'юк Т. Перший листопад у Станиславові //Альманах Станиславівської землі. - Нью-Йорк.- Париж.- Сідней.- Торонто.- 1985. -  Т. 2. - С. 207-210.
3. Гуцулів Ю.  Вищезгадана стаття. - С. 697.
4. Дейчаківський І. Ямниця. - Л.: Червона Калина.- 1994. - С. 27.
5. Там само. - С. 28.
6. Там само.
7. Гаврилів Б..- Арсенич П.- Процак Р. Вищезгадана праця. - С. 74.
8.  Дейчаківський І. Вищезгадана праця. -  С. 27.
9. Там само. - С. 28.
10. Українські січові стрільці 1914-1920 / Репринте відтворення.- Львів, 1935. - Л.: Слово.- 1991. - С. 149.
11. Там само. - С. 70.
12. Арсенич П. Станіславів - столиця ЗУНР.-  Івано-Франківськ.- 1993. - С. 19.
13. Там само - С. 16.
14. Петраш О. А ми тую славу збережемо //Політичний в’язень. - 1996. - 10 лют. - С. 3 - 4.

1. Гаврилів Б..-  Арсенич П.- Процак Р. Вищезгадана праця. -  С. 81.
2. Гуцулів Ю. Вищезгадана стаття. - С. 696.
3. Там само.
4. Там само. - С. 698.
5. Там само. - С. 697.
6. Skorowidz promyslowo - handlowy Krulestwa Galicyi. 1913. - S. 739.
7. Ksiega adresowa Polski.- 1926. - S. 1836.
8. Гуцулів Ю. Вищезгадана cтаття. - С. 699.
9. Там само.
10. Там само.  - С. 698.
11. Грабовецький В. Нариси історії Івано-Франківська. Івано-Франківськ.- 1989. - С. 67.
12. Гуцулів Ю. Вищезгадана стаття. - С. 696.
13. Spis Spotdzielni na 1. 01. 1934. Wojewodztwo poludonowe. - S. 159.
14. Спогади Парані Григораш. 1923 р. н. // Архів автора.
15. ”Stanislawowski Wojewodzki”.- 1934.- №22. - S. 248.
16. Shematismus Universi cleri Gracko - catholicae.- Diocesis Stanislaopolinsis.- 1887. - S. 190.
17. Shematismus Universi cleri Gracko - catholicae.- Diocesis Stanislaopolinsis.- 1898. - S. 77.
18. Шематизмъ Епархии Станиславской.- Станиславов. 1890. - С. 124.
19. ЦДІА.- Ф. 348.- Оп. 1.- Спр. 1600. Арк 1 – 64.
20. Шематизмъ всего кліра Греко-Католицкой Епархии Станиславской.- Станиславів, 1931. - С. 128.
21. Шематизм Івано-Франківської Єпархії Української Греко-Католицької церкви. - Івано-Франківськ: Нова Зоря.- 1995. - С. 46.
22. Shematismus cleri Leopolinsis.-Leopoli, 1832. - S. 80.
23. Handbuch Lemberg Stathalterei Gebigtes in Galicion fur das Jahr. - Lemberg , 1858. - S. 522-523.
24. Шематизмъ народних школ и учителей Львовской Митрополітарной консисторії – Львов. На рокъ 1886. - с. 126.
25. Shematismus Universi cleri Graeko - catholicae.- Diocesis Stanislaopolinsis.- 1887. - S. 190.
26. Szematyzm Krulestwa Galicii i Lodomeryi. 1884. - S. 419.
27. Szematyzm na rok 1895. - S. 184.
28. ЦДІА.- Ф. 348.- Оп. 1.- Спр. 1600. Арк. 1 - 64.
29. Szematyzm Krulestwa Galicii i Lodomeryi. – Krakow.874.
30. Гуцулів Ю. Вищезгадана стаття. - С. 697.
31. Там само.
32. Там само.
33. Там само.
34. Statystyka Polski. 1931. - S. 62.
35. Шематизмъ всего кліра Греко-Католицкой Епархии Станиславской.- Станиславів. Річник ХХХІ. - С. 96.
36. Шематизмъ всего кліра Греко-Католицкой Епархии Станиславской.- Станиславів, 1935. - С. 141.
37. Історія міст і сіл УРСР. Станіславська область. - К..- 1971. - С. 238.
38. Довідка Вовчинецької сільської ради.
39. Гуцулів Ю. Вищезгадана стаття. - С. 697.

1. Книга пам’яті України. Івано-Франківська область. Л.: Каменяр.- 1998. - Т. 1. -  С. 29.
2. Дем’янів О. Станіслав.- червень 1941 року //Західний кур’єр. - 1997. - 27 черв. - С. 6.
3. Книга пам’яті України. Івано-Франківська область. Л.: Каменяр.- 1998. - Т. 1. -  С. 13.- 29.- 30.- 32.- 46.- 67.- 68.- 73.

1. Мороз В. Сталін збирався напасти першим //Галичина - 1996. - 22 черв.
2. Дем’янів О. Вищезгадана стаття.
3. Там само.
4. Когутяк М. Імперії зла //Галичина - 1999. - 11 черв. - С. 7.
5. Дейчаківський І. Ямниця. - Л.: Червона Калина, 1994. -  С. 101.
6. Бедрій А. Українська Держава, відновлена актом 30 червня 1941 р.- К..- 2001. - С. 24.- 25.
7. Драбчук Й. На Івана Купала в 43-м… //Тижневик Галичини – 2000. – 30 черв. – С. 3.
8. Шевчук П. У дзеркалі долі 1-ї української дивізії національної армії //Перевал. - 2001. - № 1 - С. 116.
9. Косів М. Як на війні //Галичина. - 2001. - 7 серп. – С. 7.
10. Татарчук В. Як і чому вступили добровольцями в “Галичину” мої земляки //Галичина. – 2001. - 15 верес. – С. 4.
11. Мулик М. Патріоти у мундирах Ворога //Галичина. – 2001. - 15 верес. – С. 4-5.
12. Мулик М. У воєнному лихолітті  //Галичина.- 1996. - 19 черв.- С. 7.
13. Лата Б. Карпатський Базар //Рани [спецвипуск Галичини]. - 1992. - 8 листоп. - С. 8.

1. Книга пам’яті України.  Івано-Франківська область. - К..- 1998. - . Т. 1. - С. 28, 29, 47, 68, 70.
2. Довідка СБУ про реабілітацію № 9890\1339 від 10. 05. 1993.
3. Литвин А. Подарунок на Миколая в 1944 році //Новий час. - 1991. - 17 жовт. - С. 8; 24 жовт. - С. 8.
4. Державний архів Івано-Франківська. – Ф. 37. – Оп. 1. - Спр. 342. – Арк. 12614.(Звіти і протоколи з 1946 по 1988 р. р.).
5. Троян С. Адреса нова: район Вовчинець //Прикарпатська правда. - 1969. - 30 груд.
6. Возняк В. Така у них психіка //Молодь України. - 1995. - 6 черв.
7. Козак Б. Вовчинець – село спортивне //Вперед – 1969. - 19 черв.
8. Лише за гривню маленьке диво на Вовчинецьких горах //Тижневик Галичини. - 1998. - 11 черв.
9. Мотоперегони стартують за будь-якої погоди //Тижневик Галичини. - 1998. - 18 черв.

1. Жуковський А..- Субтельний О. Нарис історії України. -  Л., 1992. - С. 156 - 157.

2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етногр. нарис /Репринтне відтворення: Мюнхен.- 1958. - К.: Оберіг.- 1991. - Ч. 1. - С. 16.
3. Гуцулів Ю. Вищезгадана стаття. - С. 697
4. Чабан І. Весілля на Сокальщині. -  К.: Наукова думка.- 1979.- Кн. 2. - С. 132.- 181.

1. Історія міст і сіл УРСР. Івано-Франківська область. - К., 1971. - С. 128.
2. Гуцулів Ю. Вищезгадана стаття.- С. 698.
3. Зеленюк І. Таланти пана В’ячеслава Крецула //Рідна земля. - 1998. - 6 листоп.
4. Крецул В. Академія розширює діапазон //Прикарпатська правда. - 1999. - 6 лют.

1. Дейчаківський І. Єзупіль. -  Івано - Франківськ:- 1997. - С. 70.
2. Там само. - С. 73.
3. Там само. - С. 74.
4. Там само. - С. 75.
5. Арсенич П. Пам’ятники Кобзареві //В сім’ї вольній новій. Шевченківський збірник. - К.: Радянський письменник, 1988. -  В.4. - С. 364 - 365.

1. Урочисте вручення папського відзначення д-рові Мирославові Борисюкові в Стемфорді //Світло. - 1985. - № 7.  - С. 273.
2. Сірський В. Професор Мирослав Борисюк //Вісті комбатанта. - 1994. -  Ч. 2. -  С. 123.
3. Урочисте вручення папського відзначення д-рові Мирославові Борисюкові в Стемфорді //Світло. - 1985. - № 8. - С. 272.
4. Борисюк В. Шлях до святого //Тижневик Галичини. – 2000. - 16 берез.